Geschiedenis

 

De kroniek van het pand en het café...

 

De geschiedenis van café ‘Den Engel’ gaat terug tot de 14de eeuw. In die eeuw stond het pand reeds bekend als ‘Den Engel’. 

In de 15de eeuw werd het pand, zoals bijna alle huizen op de Grote Markt, eigendom van kooplieden. In 1465 was het bijvoorbeeld in het bezit van Brugs koopman Francois Gheraerts. Die verkocht het op zijn beurt aan Thielman Palm. 

Het pand is door de loop van de jaren nog door verschillende handen gepasseerd; Peter Oeyls, Francois Lycoops, Lenaert van Uffel… tot er in 1740 een drogisterij te vinden was. Je kan nog steeds een verwijzing naar de drogisterij vinden op de gevel van het café.

Omstreeks 1825 kreeg het pand een neoclassicistische, bepleisterde en beschilderde lijstgevel onder een afgesnuite bedaking. 

De huidige verhoogde halsgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl, is een vrije reconstructie naar een ontwerp uit 1900 door de architect Eugène Geefs, die een jaar later de plannen tekende voor de heropbouw van het aanpalende “De Mouwe”. 

Bij openbare aanbesteding in mei 1900, kreeg de aannemer Jan Alfons Verbist uit de Lange Lozanastraat, de werken toegewezen. Deze waren begroot op drie maanden, en een bedrag van 10.900 Belgische frank. De eigenaar van het gebouw, drogist Carolus Lauwers-De Kepper (Antwerpen, 1831-Antwerpen, 1901), verkreeg een stadstoelage uit het legaat Robert Joostens, bedoeld voor gevelreconstructies op de Grote Markt, ten bedrage van 60% van de bouwkosten. 

Het aanpalende “De Tafelronde”, een pand door Jan Pieter van Baurscheit de Jonge uit 1739-1740, werd najaar 1900 gesloopt voor de verbreding van de Braderijstraat. Sindsdien vormde "Den Engel" het hoekhuis van Grote Markt en Braderijstraat. 

Frans De Cat-Laureys opende hier in 1902 het nog steeds bestaande café “Den Engel”. Dat jaar liet hij door Geefs de zijgevel vernieuwen, de achterbouw slopen en heropbouwen (Braderijstraat 13 en 15) met een uitbreiding van het pand en een aanpalend winkelhuis.

 


 

1   2   3

 

4   5   6